"Wydawnictwa własne Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu" – to kolekcja zawierająca tomy periodyku Towarzystwa pt. „Rocznik Przemyski” Jest to najstarsze w regionie czasopismo naukowe, wydawane od 1911 roku. Na jego łamach ukazywały się prace badaczy miejscowych jak również rozprawy wybitnych uczonych z całego kraju. W kolekcji znalazły się również materiały sprawozdawcze za lata 1965-1969 z działalności TPN. W sprawozdaniach znajdują się też rozprawy naukowe, dokumentacja projektów badawczych oraz sprawozdania z działalności innych Towarzystw istniejących mieście m.in.: Towarzystwo im. Aleksandra Fredry „Fredreum”, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Przemyślu, Towarzystwo Muzyczne, Oddział Przemyskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwo Upiększania Miasta Przemyśla, Zrzeszenie Prawników Polskich, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego w Przemyślu i wielu innych.

 

Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1965
Zobacz ksik
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1967
Zobacz ksik
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1968
Zobacz ksik
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1968
Zobacz ksik
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1970
Zobacz ksik
Sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 23. IV.1972-5. V. 1974
-

Przemyśl 1974
Zobacz ksik
Sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za okres od 5. 05.1974 do 30. 04. 1976
-

Przemyśl 1976
Zobacz ksik
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1993-1994. Informacja o stanie Towarzystwa i działalności Zarządu w okresie od 2 kwietnia 1993 do 30 kwietnia 1994 r., propozycje do planu pracy w kolejnym roku kadencji i inne materiały przygotowane na doroczne Plenarne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPN w Przemyślu, w dniu 14 maja 1994 r. (zestawił Zdzisław Budzyński)
-

Przemyśl 1994
Zobacz ksik
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1994-1995. Informacja o stanie Towarzystwa i działalności Zarządu w okresie od 1 maja 1994 do 31 marca 1995 r., propozycje do planu pracy w kolejnym roku kadencji i inne materiały przygotowane na doroczne Plenarne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPN w Przemyślu, w dniu 8 kwietnia 1995 r. (zestawił Zdzisław Budzyński)
-

Przemyśl 1995
Zobacz ksik
Sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1996
-

Przemyśl 1996
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. I
-

Przemyśl 1911
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. II
-

Przemyśl 1912
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. III
-

Przemyśl 1913
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. IV
-

Przemyśl 1923
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. V
-

Przemyśl 1924
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. VI
-

Przemyśl 1925
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. VII
-

Przemyśl 1926
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 9, z. 1.
-

Przemyśl 1957
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 9, z. 2.
-

Przemyśl 1962
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 10.
-

Przemyśl 1965
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 11.
-

Przemyśl 1967
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 12.
-

Przemyśl 1967
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 13-14.
-

Przemyśl 1970
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 15-16.
-

Przemyśl 1975
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 17-18.
-

Przemyśl 1977
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 19-20.
-

Przemyśl 1978
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 21.
-

Przemyśl 1982
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 22-23.
-

Przemyśl 1983
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 24-25.
-

Przemyśl 1988
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 26.
-

Przemyśl 1988
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 27.
-

Przemyśl 1990
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 28.
-

Przemyśl 1992
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 29-30.
-

Przemyśl 1994
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 31, z. 1.
-

Przemyśl 1995
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 31, z. 2.
-

Przemyśl 1995
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 31, z. 3.
-

Przemyśl 1995
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 32, z. 1.
-

Przemyśl 1996
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 32, z. 2.
-

Przemyśl 1996
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 32, z. 3.
-

Przemyśl 1996
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 32, z. 4.
-

Przemyśl 1996
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 33, z. 1.
-

Przemyśl 1997
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 33, z. 2.
-

Przemyśl 1997
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 33, z. 3.
-

Przemyśl 1997
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 33, z. 4.
-

Przemyśl 1997
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 33, z. 5.
-

Przemyśl 1997
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 34, z. 1.
-

Przemyśl 1998
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 34, z. 2.
-

Przemyśl 1998
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 34, z. 3.
-

Przemyśl 1998
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 34, z. 4.
-

Przemyśl 1998
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 35, z. 1.
-

Przemyśl 1999
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 35, z. 2.
-

Przemyśl 1999
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 35, z. 3.
-

Przemyśl 1999
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 33, z. 4.
-

Przemyśl 1999
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 36, z. 1.
-

Przemyśl 2000
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 36, z. 2.
-

Przemyśl 2000
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 36, z. 3.
-

Przemyśl 2000
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 36, z. 4.
-

Przemyśl 2000
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 37, z. 1.
-

Przemyśl 2000
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 37, z. 2.
-

Przemyśl 2001
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 37, z. 3.
-

Przemyśl 2001
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 38, z. 1.
-

Przemyśl 2002
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 38, z. 2.
-

Przemyśl 2002
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 38, z. 3.
-

Przemyśl 2002
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 39, z. 1.
-

Przemyśl 2003
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 39, z. 2.
-

Przemyśl 2003
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 39, z. 3.
-

Przemyśl 2003
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 39, z. 4.
-

Przemyśl 2003
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 40, z. 1.
-

Przemyśl 2004
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 40, z. 2.
-

Przemyśl 2004
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 40, z. 3.
-

Przemyśl 2004
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 40, z. 4.
-

Przemyśl 2004
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 41, z. 1
-

Przemyśl 2005
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 41, z. 2
-

Przemyśl 2005
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 41, z. 3
-

Przemyśl 2005
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 41, z. 4
-

Przemyśl 2005
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 42, z. 1
-

Przemyśl 2006
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 42, z. 2
-

Przemyśl 2006
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 42, z. 3
-

Przemyśl 2006
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 42, z. 4
-

Przemyśl 2006
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 42, z. 5
-

Przemyśl 2006
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 43, z. 1
-

Przemyśl 2007
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 43, z. 2
-

Przemyśl 2007
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 43, z. 3
-

Przemyśl 2007
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 43, z. 4
-

Przemyśl 2007
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 43, z. 5
-

Przemyśl 2007
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 44, z. 1
-

Przemyśl 2008
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 44, z. 2
-

Przemyśl 2008
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 44, z. 3
-

Przemyśl 2008
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 44, z. 4
-

Przemyśl 2008
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 44, z. 5
-

Przemyśl 2008
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 45, z. 1
-

Przemyśl 2009
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 45, z. 2
-

Przemyśl 2009
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 45, z. 3
-

Przemyśl 2009
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 45, z. 4
-

Przemyśl 2009
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 45, z. 5
-

Przemyśl 2009
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 46, z. 1
-

Przemyśl 2010
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 46, z. 2
-

Przemyśl 2010
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 46, z. 3
-

Przemyśl 2010
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 46, z. 4
-

Przemyśl 2010
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 47, z. 1
-

Przemyśl 2011
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 47, z. 2
-

Przemyśl 2011
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 47, z. 3
-

Przemyśl 2011
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 48, z. 1
-

Przemyśl 2012
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 48, z. 2
-

Przemyśl 2012
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 48, z. 3
-

Przemyśl 2012
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 48, z. 4
-

Przemyśl 2012
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 49, z. 1
-

Przemyśl 2013
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 49, z. 2
-

Przemyśl 2013
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 49, z. 3
-

Przemyśl 2013
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 50, z. 1
-

Przemyśl 2014
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 50, z. 2
-

Przemyśl 2014
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 50, z. 3
-

Przemyśl 2014
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. 50, z. 4
-

Przemyśl 2014
Zobacz ksik
Warowny klasztor Karmelitów Bosych w Starym Zagórzu.
Bochniak Adam

Przemyśl 1925
Zobacz ksik
Stare druki w zbiorach biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Katalog. Przemyśl 1999.
-

Przemyśl 1999
Zobacz ksik