Kolekcja: „Dziedzictwo historycznokulturowe” obejmuje wybrane zabytki piśmiennictwa ze zbiorów Biblioteki Naukowej TPN, w tym stare druki, rzadkie i cenne dokumenty tekstowe z XIX i początku XX wieku, rękopisy, druki ulotne. W ramach kolekcji zapewniamy dostępu do pełnych wersji cyfrowych dzieł reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

 

Ankieta w sprawie obrony Lwowa 1-22 listopada 1918 r.
-

Lwów 1932
Zobacz ksik
Bank austryacko-węgierski a Galicya
Konieczny Franciszek

Lwów 1918
Zobacz ksik
Bibliografia numizmatyczna Polska, spis dzieł, pism i artykułów o monetach, medalach i rzeczach menniczych polskich taktujących
Ryszard Antoni

Kraków 1882
Zobacz ksik
Bitwa pod Racławicami dnia 4 kwietnia 1794. Malowali: W. Kossak i Jan Styka
-

Lwów 1894
Zobacz ksik
Bolesław Orzechowicz honorowym doktorem praw Uniwersytetu Jana Kazimierza.
-

Lwów 1924
Zobacz ksik
Cerkiew unicka we wschodniej Małopolsce w czasie inwazyi rosyjskiej (1914-1917) Fakty i refleksye.
-

Lwów 1920
Zobacz ksik
Choroby płciowe prostytucya i hygiena płciowa
Blumenfeld Antoni

Lwów 1906
Zobacz ksik
Ćwiczenia rachunkowe dla uczniów klasy trzeciej w szkołach miejskich i głównych cesarstwa austyackiego. W Wiedniu. W ces. król. nakładzie książek szkolnych 1861
-

Wiedeń 1861
Zobacz ksik
Czerwona Księga austryacko-węgierska. Dyplomatyczne akta urzędowe z czasu poprzedzające wojnę 1914
-

Wiedeń 1915
Zobacz ksik
Czystość obyczajów a kwestya społeczna
Psenner Dr.

Poznań 1908
Zobacz ksik
Dobry ton. Szkoła pożycia z ludźmi wszelkich stanów w stosunkach poufnych i ceremonjalnych. Umiejętność dystyngowanego zachowania się w salonie, w teatrze, w resursie, w sklepie, na ulicy i.t.p. Podręcznik praktyczny dla pań i panów. Wydanie drugie
Rościszewski Mieczysław.

Warszawa 1913
Zobacz ksik
Doktryna bolszewicka
Rist Karol

Poznań-Warszawa 1921
Zobacz ksik
Domowe sprawy
Lisicki Henryk

Kraków 1880
Zobacz ksik
Duchowieństwo a socyalna kwestya
Gryziecki Władysław

Lwów 1902
Zobacz ksik
Dzieie domowe Cyrusa: Dzieło całe wystawia Obraz gruntowney Cnoty, Nauk i Rządu Politycznego . przekładania J X. Kazimierza Goleckiego Prefekta Szkoł Poznańskich
-

Poznań : W Druk. JKMci i Rzeczyposp. 1785
Zobacz ksik
Dzieje Monarchii Austryacko-Węgierskiej dla szkół średnich.
Tomka W.W.

Rzeszów 1877
Zobacz ksik
Dzwon Staro-Polskiey Fabryki ulany w Warszawie roku 1791: Inc.: Przebog Polacy!
-

Warszawa 1791
Zobacz ksik
Elementarz do używania w szkołach miejskich cesarsko-królewskich państw dziedzicznych
-

Wiedeń 1848
Zobacz ksik
Etyka katolicka
Martin Konrad

Lwów 1863
Zobacz ksik
Frings M.J., Rozmowy łatwe zastosowane do życia towarzyskiego młodych panien: dla użytku szkół panieńskich. Trzecie, poprawione wydanie
Frings M.J.

Lwów-Stanisławów-Tarnów 1847
Zobacz ksik
Generał Jan Henryk Dąbrowski: dowódca Legionów polskich
-

Lwów 1889
Zobacz ksik
Gospodarz doskonały czyli sposób robienia mydła, świec, octów, przyprawiania owoców, solenia i wędzenia mięsa, pieczenia chleba, warzenia piwa i robienia krochmalu
-

Drezno 1809
Zobacz ksik
Haliczanin. Kalendarz powszechny na rok pański 1863, który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365. Rok kalendarza tego XI
-

Lwów 1862
Zobacz ksik
Hetman Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego.
Paprocki Bartosz

Sanok 1856
Zobacz ksik
Historya kościoła ruskiego z włoskiego na polskie tłumaczona. Wydał Ks. Jan Ławrowski. Tom I. Kraków. Nakładem i czcionkami Karola Budweisera i Sp.
Gusty Fr.

Kraków 1857
Zobacz ksik
Historya kościoła ruskiego z włoskiego na polskie tłumaczona. Wydał Ks. Jan Ławrowski. Tom II. Zmiany i stan teraźniejszy Kościoła Ruskiego. Kraków. Nakładem i czcionkami Karola Budweisera i Sp. 1858
Gusty Fr.

Kraków 1858
Zobacz ksik
Historya literatury francuskiej ułożona podług najświeższych opracowań obcych
Sarnecki Zygmunt

Kraków 1897
Zobacz ksik
Historya Polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce ( w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie),t. I
Kruszka Wacław

Milwaukee 1905
Zobacz ksik
J.H. Dąbrowski przed wyprawą do wielkopolski 1794 roku napisał A.M. Skałkowski
Skałkowski Adam Mieczysław

Poznań 1925
Zobacz ksik
Jak przewożono pocztę polską w dawnych czasach zebrał i opracował Włodzimierz Polański
Polański Włodzimierz

Toruń 1925
Zobacz ksik
Jak to ogier Sikory trzymał komisarza bolszewickiego w zębach
Wotowski Stanisław Antoni

Warszawa 1921
Zobacz ksik
Jakie jest nowe prawo wyborcze?
Nadnieski Maciej

Kraków 1907
Zobacz ksik
Juliusza Wildta kalendarz powszechny na rok 1860
-

Kraków 1860
Zobacz ksik
Kalendarz narodowy na rok1864 na pamiątkę 1000 letniej rocznicy istnienia państwa polskiego i zaprowadzenia chrześcijaństwa do Polski.
-

Wiedeń 1863
Zobacz ksik
Kalendarz robotniczy na rok 1949
-

[b.d.] 1948
Zobacz ksik
Kampania polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe.
Sopotnicki Józef

Lwów 1921
Zobacz ksik
Kazania i nauki świetlane i przygodne
Isakowicz Izaak

Lwów 1872
Zobacz ksik
Kazanie inauguracyjne wygloszone w wielkiej synagodze na tłomackiem w wigilję dnia 7 grudnia 1923
Schorr Mojżesz

Warszawa 1924
Zobacz ksik
Kazanie na zaczęcie Sejmu Królestwa Polskiego dnia 27 marca 1818 miane przez xsiędza Adama Prażmowskiego
Prażmowski Adam Michał

Warszawa 1818
Zobacz ksik
Kilka słów o obrządkach
Smolikowski Paweł

Lwów 1884
Zobacz ksik
Klasom pracującym polskim, sześć książeczek przynosi Karol Forster. Książeczka V. Przewodnik ewangieliczny wolności, równości i braterstwa
Forster Karol

Berlin 1867
Zobacz ksik
Kościółek św. Zofii we Lwowie
Rachwał Stanisław

Lwów 1917
Zobacz ksik
Kraków i okolice. Wydanie trzecie
Grabowski Ambroży

Kraków 1836
Zobacz ksik
Krótki zarys nauki skarbowej
Szymusik Franciszek, Petyniak-Sanecki Kazimierz

Lwów 1909
Zobacz ksik
Kruszka Wacław, Historya Polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce ( w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie),t. IV
Kruszka Wacław

Milwaukee 1905
Zobacz ksik
Książka do czytania na trzecią klasę szkół głównych
-

Wiedeń 1852
Zobacz ksik
Lektura starożytnych klasyków w gimnazyach jako czynnik kształcący i wychowawczy
Sabat Mikołaj

Stanisławów 1897
Zobacz ksik
Maxymy prawdziwey mądrości, podług ktorych każdy Katolik rządzić się powinien
Węgleński Jozafat Jedrzej

Warszawa 1774
Zobacz ksik
Mowy Stanisława Orzechowskiego. Zeszyt pierwszy i wtórny
-

Sanok 1855
Zobacz ksik
Na Rusi galicyjskiej schyzma się gotuje!: Z pamiętników ks. Józefa Borodzicza: z dodatkiem materyału dowodowego
Borodzicz Józef

Chrzanów 1911
Zobacz ksik
Na Rusi. Polski stan posiadania (kraj, ludność, ziemia)
Bartoszewicz Joachim

Kijów 1912
Zobacz ksik
Najnowsza podróż po Danii, Norwegii i Szwecyi odbyta w roku 1855 przez Skrzypka Polskiego, t. I i II
Trippilin Teodor

Wilno 1857
Zobacz ksik
Nauka chrześcijańska dla użytku Instytutów płci żeńskiej przez Xsiędza Piotra Ustachowicza zgromadzenia xx. Bernardynów zebrana do uwag przez Radę Wychowania Publicznego przyjętych zastosowana i polecona. Wydanie trzecie
-

Warszawa 1840
Zobacz ksik
Nauka zręczności w dzisiejszem wychowaniu.
Glasgall Henryk

Lwów 1909
Zobacz ksik
Nawrócenie i chrzest Pana Alfonsa Ratizbon w Rzymie w styczniu 1842
-

Przemyśl 1842
Zobacz ksik
Nazwy placów i ulic grodzieńskich. Dawne i dzisiejsze w oświetleniu Józefa Jodkowskiego
-

Grodno 1932
Zobacz ksik
Niemiecka walka podwodna podczas wojny 1914-1918 r.
Roucaud Karol

Warszawa 1921
Zobacz ksik
Noktura i ballady Chopina. Studyum Jakóba Hunekera. Przekład z angielskiego Maryi Finklówny
Hunerker James Gibbons

Lwów 1908
Zobacz ksik
O budowie zagród włościańskich. Dla użytku gospodarzy rolnych.
Moraczewski Maciej

Warszawa 1901
Zobacz ksik
O niemoralności wśród młodzieży nieletniej i jej przyczynach. (Artykuł opracowany na tle odczytu mianego w Stryju).
Dybowski Benedykt

Lwów 1903
Zobacz ksik
O pogodzie.
Szulc Kazimierz

Lwów 1899
Zobacz ksik
O reorganizayi pomocy dla rękodzieła, przemysłu drobnego i domowego jako jednej z podstaw odbudowy kraju
-

Kraków 1915
Zobacz ksik
Objaśnienia do planu zagospodarowania terenów leśno-parkowych państwowego zdrojowiska Krynica 1927
Chodzicki Edward

Kraków 1929
Zobacz ksik
Ogólne pojęcia o sztukach plastycznych na podstawie ich rozwoju historycznego, dla użytku uczniów wyższej szkoły realnej w Krakowie. Klasa V. Część I
-

Kraków 1897
Zobacz ksik
Opieka nad grobami bohaterów w wschodniej Małopolsce.
Weber Marjan

Lwów 1929
Zobacz ksik
Pamiętnik z wojny i niewoli 1914-1918. Według zapisków codziennych.
Szuścik Jan

Cieszyn 1925
Zobacz ksik
Pamiętniki Franciszka Karpińskiego
Karpiński Franciszek

Poznań 1884
Zobacz ksik
Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego arcybiskupa Warszawy. Część I, od roku 1822 do 1851. Wydanie drugie
-

Lwów 1911
Zobacz ksik
Pamiętniki Stanisława hr. Nałęcz Małachowskiego Posła do Stambułu w czasie Sejmu Czteroletniego Jenerała wojsk polskich, Senatora, Kasztelana Królewstwa Polskiego.
-

Poznań 1885
Zobacz ksik
Pisma-mowy-rozkazy, tom I
Piłsudski Józef

Warszawa 1930
Zobacz ksik
Pisma-mowy-rozkazy, tom II
Piłsudski Józef

Warszawa 1930
Zobacz ksik
Pisma-mowy-rozkazy, tom III
Piłsudski Józef

Warszawa 1930
Zobacz ksik
Pisma-mowy-rozkazy, tom IV
Piłsudski Józef

Warszawa 1931
Zobacz ksik
Pisma-mowy-rozkazy, tom V
Piłsudski Józef

Warszawa 1933
Zobacz ksik
Pisma-mowy-rozkazy, tom VI
Piłsudski Józef

Warszawa 1931
Zobacz ksik
Pisma-mowy-rozkazy, tom VII
Piłsudski Józef

Warszawa 1931
Zobacz ksik
Pisma-mowy-rozkazy, tom VIII
Piłsudski Józef

Warszawa 1931
Zobacz ksik
Pisownia polska przez Leona Dunin Rzuchowskiego.
Dunin Rzuchowski Leon

Lwów 1853
Zobacz ksik
Pod Grunwaldem. Fragment historyczny wierszem
Mucha Teofil

Kraków 1905
Zobacz ksik
Pod wozem i na wozie. Pamiętniki ks. Jana Borodzicza, czyli kilka lat pracy duszpasterskiej na Litwie, Białej Rusi i w głębi Rosji
-

Kraków 1911
Zobacz ksik
Polskie kursa handlowe na wychodźctwie w Pradze Czeskiej w roku 1914-1915
-

Praga 1915
Zobacz ksik
Powiat lwowski ludność i instytucje
Prószyński Marceli

Lwów 1912
Zobacz ksik
Praca i płaca: przyczynek do wyjaśnienia kwestyi socyalnej w świetle etyki katolickiej
Trznadel Antoni

Kraków 1898
Zobacz ksik
Praktyka kryminalna, to jest wzor rozwaznego y porządnego spraw kryminalnych sądzenia według praw przyzwoitych y przystosowanych zdaniem autorow powaznych
Czechowicz Jakub

Chełmno [1769]
Zobacz ksik
Produkcya i zbyt w rolnictwie. Odczyt wygłoszony na Pierwszym Katolickim Kursie Socyalnym w Krakowie dnia 2 lipca 1897 r.
Dąmbski Stanisław

Kraków 1897
Zobacz ksik
Program stronnictwa demokratyczno-narodowego w zaborze rosyjskim
-

Lwów 1897
Zobacz ksik
Program Zakładu Naukowo-Wychowawczego O.O. Jezuitów pod wezwaniem św. Józefa w Bąkowicach pod Chyrowem
-

Chyrów-Konwikt 1934
Zobacz ksik
Przemysł papierniczy w Polsce
Czerniejewski Tadeusz

Warszawa 1929
Zobacz ksik
Przewodnik po Muzeum Podolskiem T.S.L. w Tarnopolu.
-

Tarnopol 1913
Zobacz ksik
Przykłady do tłómaczenia z języka polskiego na łaciński na trzecią klasę
Próchnicki Franciszek

Lwów 1883
Zobacz ksik
Radwański Andrzej, Jakie siły zmysłowe i zdolności umysłowe tudzież skłonności serca Niemców i Polaków same języki tych narodów świadczą
-

Poznań 1851
Zobacz ksik
Rosya w Azyi Wschodniej
Studnicki Władysław

Lwów 1904
Zobacz ksik
Rozmyślania Nowożytnego Poganina
Nowosielski Kazimierz

Poznań 1935
Zobacz ksik
Rządy rosyjskie w Galicji Wschodniej.
Przysiecki Feliks

Piotrków 1915
Zobacz ksik
Siedem wykładów o kwestyi społecznej i socyaliźmie
-

Lwów 1905
Zobacz ksik
Skład uniwersytetu w latach akademickich 1925/1926 i 1926/1927
-

Lwów 1926
Zobacz ksik
Spiewy historyczne przez J.U. Niemcewicza
Niemcewicz Julian Ursyn

Wadowice 1852
Zobacz ksik
Spirytus w gospodarstwie domowem
Kiewnarska Elżbieta, Ulanicka Michalina

Warszawa 1931
Zobacz ksik
Spór o pomnik. Uwagi o sztuce monumentalnej (z powodu dyskusyi w sprawie wystawienia pomnika Kościuszki w rynku krakowskim) napisał St. Lach
-

Kraków 1906
Zobacz ksik
Sprawozdanie Państwowego Instytutu Książki 1946-1949
-

Łódź 1949
Zobacz ksik
Sprawozdanie Towarzystwa „Młodzież Polska” w Stanisławowie za rok administracyjny 1906
-

Stanisławów 1907
Zobacz ksik
Sprawozdanie z działalności polskiego Komitetu Walki z Handlem kobietami i dziećmi za okres od 1. IV. 1936 r. do 31. III. 1937 r.
-

Warszawa 1938
Zobacz ksik
Stan człowieka zdrowego naturalny. Podług pism sławnych nauką mężów
Ryszkowski Ferdynand Ksawery

Kraków 1786
Zobacz ksik
Sycylia w latach 1848-1849
Maszewski Stanisław

Lwów 1904
Zobacz ksik
Szkice literackie
Zdziarski Stanisław

Lwów-Warszawa 1903
Zobacz ksik
Szlakiem Bojowym Legionów. Krotki zarys organizacyi i dziejów 2.Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicy i na Bukowinie
Lewartowski Henryk

Lwów 1915
Zobacz ksik
Teorya Darwina i hypotezy Haeckl'a w treściwym zarysie. Rzut oka na kwestyę pochodzenia gatunków napisał Bronisław Reichman
Gerbert Bronisław

Warszawa 1873
Zobacz ksik
Teorya Darwina i hypotezy Haeckl-a w treściwym zarysie. Rzut oka na kwestyę pochodzenia gatunków napisał Bronisław Reichman
Rejchman Bronisław

Warszawa 1873
Zobacz ksik
Truskawiec w roku 1904 oraz Sprawozdanie Zdrojowe za rok 1903 opracował Dr. Tadeusz Praschil przy współudziale Radcy Dra Edwarda Krzyżanowskiego.
-

Lwów 1904
Zobacz ksik
Trzecia książka do czytania i nauki języka polskiego dla szkół ludowych.
-

Wiedeń 1873
Zobacz ksik
Tymczasowy katalog przemysłu galicyjskiego.
-

Lwów 1903
Zobacz ksik
Unia Brzeska (r. 1596) opowiedziana przez x. Biskupa Edwarda Likowskiego sufragana poznańskiego
-

Poznań 1896
Zobacz ksik
Urzędy i godności duchowe Stolicy Apostolskiéj w dwónastym roku najwyższego pasterstwa Ojca ś. Piusa IX
Pallard Louis

Wilno 1861
Zobacz ksik
Ustawodawstwo emigracyjne na tle porównawczem ze szczególnem uwzględnieniem projektu ustawy austryackiej z r. 1904
Grodyński Tadeusz

Kraków 1912
Zobacz ksik
Ustawy i Rozporządzenia w zakresie szkół ludowych zebrał i ułożył Konstanty Pierożyński
Pierożyński Konstanty

Lwów 1900
Zobacz ksik
Ustawy Komisyi Edukacyi Narodowej dla Stanu Akademickiego i na Szkoły w Krajach Rzeczypospolitej. Przepisane w Warszawie roku 1783
-

Lwów 1917
Zobacz ksik
Uwagi nad mechanizmem gry na fortepianie
Drozdowski Jan

Kraków 1893
Zobacz ksik
W sprawie obchodu grunwaldzkiego
Studnicki Władysław

Kraków 1910
Zobacz ksik
W sprawie ruskiej uwag kilka do kapłanów dobrej woli
Jackowski Henryk

Lwów 1883
Zobacz ksik
Wczesna młodość Stanisława Orzechowskiego (1513-1532)
Smoleński Tadeusz

Warszawa 1906
Zobacz ksik
Wiadomości do Wydoskonalenia rozumu y wykształcenia obyczajów służące, albo Wiadomości Religii, Moralney, Historyi, Geografii, Świata Fizycznego i Rolnictwa Krotko zebrane, Cz V i VI (O rolnictwie)
-

Warszawa 1785
Zobacz ksik
Wojna wszechświatowa jej odlegle przyczyny i skutki. Zarys filozofji i historji. Wiekowe walki ludów.
Lutosławski Wincenty

Warszawa 1925
Zobacz ksik
Wolność nauki oraz nowoczesnego życia umysłowego
Donat Józef

Kraków 1930
Zobacz ksik
Wspomnienia z Królestwa Polskiego i Litwy
Górka Jan

Tarnów 1906
Zobacz ksik
Wspomnienia z Syberii od roku 1863-1869.
Zielonka Jastrzębiec Ludwik

Kraków 1906
Zobacz ksik
Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi w Galicyi
Spiss Tadeusz

Lwów 1912
Zobacz ksik
Wykazy konstytucji Apostolskich na stronę obrządku Greko-Katolickiego w Polsce, roku 1812 JW. Biskupowi Lubelskiemu, w celu zapobieżenia przemianowaniu na obrządek Łaciński, przesłany do Biskupa Chełmskiego; dla wiadomości zaś Kleru Ruskiego drukiem ogłoszony
Zachariaszewcz Grzegorz

Warszawa 1821
Zobacz ksik
Wypisy polskie dla użytku klass wyższych w c.k. szkołach gimnazyalnych. Tom drugi część I
-

Lwów 1858
Zobacz ksik
Wyprawy na Kolbuszowę R. 1833. w świetle aktów procesu karnego przeciw pułkownikowi Józefowi Zaliwskiemu i wspólnikom.
Białynia Chołodecki Józef

Lwów 1909
Zobacz ksik
Z nieznanego Lwowa. Zeszyt pierwszy. Dolne miasto. Zapełtwie. Wydanie drugie.
Dąbkowski Przemysław

Lwów 1923
Zobacz ksik
Zarys nauki gimnastyki szkolnej i towarzyskiej. Dział pierwszy. Ćwiczenia bez przyrządów, bez pomocy lub oporu współćwiczących się I. Ćwiczenia wolne. II Ćwiczenia rzędowe
Durski Antoni

Lwów 1884
Zobacz ksik
Zarys organizacji armji niemieckiej.
-

Warszawa 1916
Zobacz ksik
Zarys organizacyi szkół niższych
Trzaskowski Bronisław

Lwów 1867
Zobacz ksik
Zarys stanu i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 1907-1932 oraz sprawozdanie za rok 1931 (XXV rok istnienia)
-

Wilno 1932
Zobacz ksik
Zbiór ustaw uniwersyteckich
-

Lwów 1908
Zobacz ksik
Zbiory Bolesława Orzechowicza opisał dr. Karol Badecki.
-

Lwów 1922
Zobacz ksik
Żuawi papiezcy w Rzymie i w wojnie francuzkiej 1865-1871.
Morawski Adam

Lwów 1872
Zobacz ksik
Życie duszy dzięcięcia
Gross Karol

Lwów 1909
Zobacz ksik
Życiorysy niektórych poetów i uczonych pióra Kazimierza Brodzińskiego. Zeszyt pierwszy i drugi
Brodziński Kazimierz

Sanok 1856
Zobacz ksik
Życiorysy uczestników Powstania Listopadowego zebrane na pamiątkę Obchodu Jubileuszowego Pięćdziesięcioletniej Rocznicy tego powstania przez Hieronima Kunaszowskiego
-

Lwów 1880
Zobacz ksik
Żywot Słvgi Bożego Wincentego a Paulo Fundatora, y Pierwszego Generała Congregationis Missionis/ przez X. Dominika Akamiego Congregationis Oratorij w Rzymie z tego, Co o nim Ludwik Abelly Biskup Rodyiski ięzykiem Francuskim napisał, zebrany y do Druku po Włosku podany. A teraz na Polskie przez iednego Kapłana teyże Kongregacyey Missionis Cracouiensis przetłum
Abelly Ludovico

Kraków 1688
Zobacz ksik
„Wiz i perewiz” czyli Ukraina galicyjska w prawdziwem oświetleniu przez Ukraińca.
-

Lwów 1904
Zobacz ksik